Junior Project Coordinator - Smals

Brussel
2019-01-01
2019-04-24

Als Junior Project Coordinator neem je deel aan de opvolging van projecten rekening houdend met de planning en de vereiste kwaliteit.

Hiervoor voer je businessanalyses uit om de informatiebehoeften van de overheidssector in kaart te brengen en eventuele verbeteringen in de informatiediensten voor het grote publiek voor te stellen.

Je ziet erop toe dat de behoeften van de betrokken partijen effectief voldaan worden, je verzorgt op een regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.

In het kader van de projecten die je coördineert, volg je de technologische evoluties en de eventuele nieuwigheden in de geldende wetgeving op.

Je werkt mee aan diverse taken zoals: tevredenheidsenquêtes, prioriteitenbepaling en -opvolging, projectfiches, balanced score cards, boordtabellen,…

Profiel

Je behaalde een universitair diploma en beschikt over een eerste ervaring in het beheer van IT-projecten.

Kennis van de socialezekerheidssector is een pluspunt.

Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent klant- en resultaatgericht.

Je werkt methodisch en georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en slaagt erin verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.

Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.

Je drukt je vlot uit in het Frans.

 

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.