Development Manager - Smals

Brussel
2019-03-22
2020-02-28

Als Development Manager bepaal je het softwarebeleid, stuur je de ICT-medewerkers aan en definieer je projecten en initiatieven in lijn met de strategische objectieven van de organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de ICT Directeur.

Door middel van een grondige analyse breng je de huidige situatie op gebied van ICT-diensten in kaart en definieer je een doelgericht projectplan op basis van de specifieke noden. Je zorgt voor een harmonisering van de werkorganisatie, de introductie en implementatie van toepasselijke best practices, processen en methodologieën.

Je deelt je expertise door het opstellen, verspreiden en toelichten van richtlijnen, het voorstellen van maatregelen en het formuleren van concrete adviezen. Je zorgt voor een duidelijke en door het team gedragen strategie op gebied van architectuur, techniek en tooling en je bewaakt de coherentie van de omgeving.

Je staat tevens in voor de operationele planning, coördinatie, prioritering en opvolging van de activiteiten van het ontwikkelingsteam.

Je verzorgt interne en externe communicatie en overleg. In het bijzonder organiseer en leid je stuurgroepen (governance boards) in samenwerking met alle stakeholders.

Tot slot ondersteun en begeleid je je medewerkers om hun persoonlijke competenties te bevorderen. Je zorgt door een correcte opvolging voor gemotiveerde medewerkers die de optimale inzet en bijdrage van hun team kunnen verzekeren.

 

Profiel

Je hebt een universitair diploma en minstens 10 jaar ervaring in people- en projectmanagement. Je beschikt tevens over relevante ervaring in de ontwikkeling (van business applications) in een Java-omgeving.

Je hebt ervaring en inzicht in de IT-markt en in de verschillende technologische evoluties en visies ter zake zoals bijvoorbeeld Scrum, Prince II, …. 

Je hebt verantwoordelijkheidszin en je bent klant- en resultaatgericht.

Dankzij je sterke persoonlijkheid en stevige onderhandelings- en communicatievaardigheden ben je in staat om een afdeling te leiden, te motiveren en te coachen.

Je werkt methodisch en georganiseerd, je weet prioriteiten te stellen en je bent sterk gericht op continue structurele verbeteringen.

Je luisterend oor, je begrip van de businessbehoeften en je wil om te slagen zijn zeer belangrijke troeven.

Je drukt je vlot uit in het Frans.

 

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.