Terminology Project Coordinator - Smals

Brussel
2018-11-09
2020-05-26

Binnen het eGezondheidsplan ben je als Project Coordinator verantwoordelijk voor een reeks projecten in het domein van de “terminologie" voor de gezondheidssector. Het doel is een allesomvattend, ondubbelzinnig nationaal vocabularium op te stellen van de verschillende termen die gebruikt worden in de Belgische gezondheidszorg en zo hetzelfde vocabularium te kunnen hanteren in alle gebruikte toepassingen.
Hiertoe beheer en leid je autonoom meerdere projecten van concept tot realisatie. Dit doe je conform de doelstellingen, de gebruikte projectmethodologieën en de vastgelegde termijnen, budgetten en specificaties.
In deze context ondersteun je de projectteams en -medewerkers en stuur je hen aan.
Je garandeert de communicatie met de verschillende interne en externe partners die betrokken zijn bij de realisatie van de doelstellingen, zowel met betrekking tot projectmatige problematieken als meer "operationele" activiteiten. Je organiseert ook zelf stuurgroepen. Op die manier zorg je voor een evenwichtige en transparante samenwerking met de verschillende betrokken partijen.
Je zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van nationale en internationale netwerken en blijft op de hoogte van de evoluties in je domein.

Profiel

Je hebt een universitair diploma en beschikt over meerdere jaren ervaring met complexe businessprojecten. Je beschikt tevens over relevante ervaring met het aansturen van grote projectteams.
Je bent vertrouwd met projectmethodologieën zoals Prince2, MSP en Agile en BPMN.
Kennis van de ziekenhuissector en/of het Belgische zorglandschap is een troef.
Je weet netwerken uit te bouwen, hebt verantwoordelijkheidszin en bent klant- en resultaatgericht.
Je kan zowel autonoom werken als in een team en beschikt over goede communicatievaardigheden.
Je werkt methodisch en georganiseerd en je weet prioriteiten te stellen.
Je toont interesse voor businessprocessen met een ICT-impact.
Onafhankelijk van je moedertaal ben je in staat om de andere landstaal te spreken en te begrijpen en de nuances ervan te verstaan.

Wij bieden

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.