Java Developer (Kind & Gezin - Brussel) - Smals

Brussel
2018-11-20
2020-07-05

Vanaf 1 januari 2019 wordt de uitbetaling van de kinderbijslag in België geregionaliseerd als gevolg van de 6e staatshervorming. Elke regio zal vanaf dan zijn eigen uitbetalingsinstelling krijgen die een eigen kinderbijslagsysteem zal hanteren.

In Vlaanderen neemt de Vlaamse overheid de regie en de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag zal geïntegreerd worden in het Vlaamse Groeipakket. Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. De instelling Kind en Gezin zal instaan voor de regie van de toelagen in het kader van het Groeipakket.

Kind en Gezin heeft diverse uitdagingen voor Java Developers die het Groeipakket willen mee uitbouwen.Als Java Developer voor het Vlaamse Groeipakket sta je in voor de ontwikkeling en het correctief en evolutief onderhoud van de Groeipakket-applicaties KRING (Kruispunt van informatiestromen met betrekking tot het groeipakket) en Kadaster.

Je programmeert nieuwe technologieën of nieuwe aspecten in technologieën op basis van de functionele en technische specificaties. Tevens sta je in voor het testen van de nieuwe technologieën die geprogrammeerd worden en stel je technische documentatie op.

Verder sta je in voor het preventief en correctief onderhouden van de ICT-systemen die in productie zijn gebracht. Je volgt upgrades op en voert ze uit. Ook het (mee) opstellen van gebruikershandleidingen of het geven van trainingen voor nieuwe en/of gewijzigde systemen, applicaties en programmaties behoort tot je opdracht.

Tot slot hou je actief evoluties van ICT-toepassingen bij, volg je seminaries en wissel je voortdurend informatie uit met collega’s.

Profiel

Je beschikt over een Bachelor in informatica en hebt ervaring als Java Developer.

Je hebt kennis van volgende technologieën: Java 8, Spring Boot, Angular 4, JPA/Hibernate, Rest/JSON en Swagger. Kennis van PostgreSQL, Jira, GIT, Gradle, Junit, Mockito en Docker is een pluspunt.

Je bent op zoek naar een afwisselende functie die uitdagingen met zich meebrengt. Tevens werk je graag in teamverband. Je hebt verantwoordelijkheidszin, stelt je klantgericht op en onderneemt concrete acties om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Tot slot ben je iemand die initiatief neemt om kwaliteitsvolle oplossingen aan te bieden en voorstellen te formuleren. Je benadert een probleem telkens vanuit verschillende gezichtspunten.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.