IT Manager - Smals

Brussel
2019-04-08
2020-06-06

Als IT Manager zal je de ICT-dienst leiden, coördineren, organiseren en beheren.

Je motiveert, evalueert en verdeelt de verantwoordelijkheden onder de medewerkers in functie van hun competenties. Je bepaalt ook welke resources nodig zijn om de projecten tot een goed einde te brengen. Je coördineert de activiteiten met betrekking tot de evolutie van de informatica om het performantieniveau, de continue werking en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Verder beheer je de relaties met leveranciers en externe consultants, onder meer aan de hand van SLA's, en volg je de verleende diensten op.

Bovendien neem je deel aan de definitie van de globale strategie van de instelling wat betreft de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt. Je ziet toe op de implementatie van de strategie en de ICT-projecten die de strategische en operationele doelstellingen ondersteunen.

Tot slot beheer je het budget en de resources van de dienst om die opdrachten efficiënt, effectief en met de vereiste kwaliteit te realiseren.

Profiel

Je bezit een universitair diploma en hebt minstens 5 à 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Je bouwde een stevige ervaring op in de volgende domeinen: IT service management, project management, softwareontwikkeling (architecturen, technologieën en methodes) en IT-exploitatie.

Je bent integer en ziet de gevolgen van je beslissingen op lange termijn. Je hecht veel belang aan een goede teamgeest, je weet je teams te motiveren en bruggen te bouwen.

Als communicatieve en enthousiaste persoonlijkheid heb je een positieve invloed op de dynamiek van de IT-dienst. Je werkt georganiseerd en neemt graag initiatieven.

Je bent ook perfect tweetalig (Nederlands-Frans).

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.