Project Coordinator Health Sector - Smals

Brussel
2019-09-04
2020-07-10

Als Project Coordinator leid je het project BelRAI zodat de afgesproken projectdoelstellingen worden gerealiseerd. Via het instrument BelRAI kunnen de zorgverleners op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde manier de graad van zelfredzaamheid of zorgbehoevendheid van patiënten evalueren en die informatie met andere zorgverleners delen.

In deze context is het jouw rol te garanderen dat de toepassing wordt getest en verbeterd en dat ze mee evolueert met de behoeften en de geldende wetgeving. Je neemt ook initiatieven om de implementatie te faciliteren en het correcte gebruik van BelRAI in de verschillende sectoren van de zorg en hulp aan personen te garanderen.

Concreet maak je in overleg met de sponsor de projectfiche op om de verschillende fases en hun realisatie volgens de afgesproken planning, budget en kwaliteit gedetailleerd te kunnen opvolgen.

Je organiseert de projectvergaderingen en brengt de juiste mensen rond de tafel om het project te laten vooruitgaan.

Daarnaast volg je de meest recente evoluties en de nieuwigheden in de geldende wetgeving op om op een doordachte manier te kunnen argumenteren in de besprekingen met de verschillende partners.

Je motiveert, coördineert en stuurt het BelRAI-team aan en waakt over een goede verdeling van de taken.

Je volgt de realisatie van de projectproducten op en bewaakt de kostprijs van het project.

Je rapporteert regelmatig aan de sponsor, aan de stuurgroep en aan de program manager van het plan e-Gezondheid.

Je schat de projectrisico’s in en neemt corrigerende maatregelen zoals afgesproken met de stuurgroep. 

Je coördineert het beheer van alle informatie in het project en zorgt ervoor dat alle projectmedewerkers de nodige informatie toevoegen aan het project op een centrale locatie (systeem SharePoint).

Profiel

Je hebt een universitair diploma behaald, bij voorkeur in ICT of in het gezondheidsdomein, en beschikt over minimum 5 jaar ervaring in het beheer van complexe projecten.

Je hebt een goede kennis inzake projectmethodologieën en hebt ervaring met het formuleren en uitvoeren van een implementatieplan voor complexe projecten of programma's.

Principes zoals informatieveiligheid, toegangsbeheer, authentieke bronnen, comité informatieveiligheid, databasebeheer, GDPR, standaardisatie en terminologie zijn je bekend.

Je beschikt over een goede ICT background en bent vertrouwd met concepten zoals lifecycle  en release management.

Kennis van de informatica-systemen binnen de gezondheidszorg en van het plan e-Gezondheid is een troef.

Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent klant- en resultaatgericht.

Je werkt georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en je slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.

Je hebt uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en kan goed onderhandelen en organiseren.

Je weet de teams betrokken bij de projecten te motiveren en te coördineren, bent in staat om een gebruikersgroep aan te sturen en in team te werken met de partners van e-Gezondheid.

Je drukt je moeiteloos uit in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.