Erasmushogeschool Brussel

Identiteitsfiche

  • Naam: Erasmushogeschool Brussel
  • Adres: Campus Kaai: Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht
  • Directeur Design & Technologie: Frank Lanssens
  • Diploma: Bachelor Toegepaste informatica
  • Aantal IT studenten: 350
  • Contact: +32 (0)2 523 37 37

Algemene informatie

De Erasmushogeschool Brussel is dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel. Haar voornaamste stakeholders zijn haar verscheiden studentenpopulatie, Brussel als internationale en multiculturele stad én een open en verdraagzaam Vlaanderen.

De EhB biedt aantrekkelijk onderwijs aan, gericht op de professionele en/of artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij.

De EhB leidt studenten op tot humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en tevens respectvol met mens en maatschappij omgaan.

"IT is een domain die meer en meer toekomst zal hebben, bijvoorbeeld van internet of things (intelligente termostaten...). We gaan meer en meer IT profielen nodig hebben. De mensen die IT motivatie hebben moeten zeker niet twijfelen en absoluut IT studeren!"

Joeri Gerrits, Opleidingshoofd Toegepaste Informatica

PARTNERS

De opleiding draagt een nauwe samenwerking met het werkveld hoog in het vaandel. Via een bedrijvenraad wordt het opleidingsprogramma jaarlijks afgetoetst bij vertegenwoordigers uit de sector, opgaves van projecten worden opgesteld in samenwerking met bedrijven en gastsprekers die met beide voeten in de praktijk staan verzorgen seminaries en workshops voor onze studenten. Concreet werkt EHB met meer dan 70 stagebedrijven en 15 intensieve partners in education die ook vakken komen geven en die projecten ondersteunen.

EHB werkt ook nauw samen met enkele grote marktspelers (Accenture, Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, VMWare, …), die hen ondersteunen in het aanbieden van actuele studietrajecten en de mogelijkheid geven om extra certificaten uit te reiken.

"Geest van de filiere toegepaste informatica in 3 woorden: ondernemingszin, praktijkgericht, begeleiding. Ik zou ook een 4de woord willen toevoegen: werknauwsamenwerking met het werkveld."

IT opleiding

De opleiding Bachelor Toegepaste informatica bestaat uit drie studiejaren, met drie leerlijnen als rode draad:

Na het eerste jaar kiest de student tussen drie specialisaties: Business IT, Networks & Security of Software Engineering.

"Studenten worden meestal aangeworven voor het einde van hun studies, bijzonder in SAP en Abap."

Praktisch

Vanaf het tweede jaar wordt de student zoveel mogelijk georiënteerd richting het bedrijfsleven met seminaries, gastcolleges en bedrijfsbezoeken. In het tweede semester van het derde jaar volgt hij een bedrijfsstage van 15 weken in een IT bedrijf of IT oplossing. De stage, bachelorproef of zelfs een gedeelte van de studie kan in het buitenland worden voltooid. Naast de Europese lidstaten heeft EHB ook partnerschips in landen als de Verenigde Staten, Canada, India, China, Australië en Vietnam.

Interview

Joeri Gerrits : Opleidingshoofd Toe-gepaste Informatica aan de Erasmushogeschool Brussel.

DataNewsJobs sprak met Joeri Gerrits, Opleidingshoofd Toe-gepaste Informatica aan de Erasmushogeschool Brussel.

"In Scandinavinië kunnen kinderen van twaalf jaar al programmeren! Bij ons hebben de studenten die achttien jaar oud zijn geen flauw idee van wat IT is ..."